circl8 - accelererar hållbarhet

Circl8 skapar hållbarhet i urbana miljöer och vi är även en think tank som finns här för dig. Vår ambition är att snabba på omställningen till en hållbar bioekonomi och ett cirkulärt samhälle. Vi hjälper till med nytänk, lösningar och driv för att få omvärlden att våga lite mer!


Kompetens

Verksamheten drivs av Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån, som har bred kompetens inom hållbarhet och specialistkunskap inom cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller samt lång erfarenhet av digital kommunikation, marknadsföring samt affärsutveckling. Carina har startat och drivit företaget Inspirationsbyrån de senaste 12 åren och arbetat med föreläsningar och workshops inom hållbarhet och entreprenörskap, stöttat kunder inom kommunikation samt arbetar inom tjänstedesign.

Anlita oss när du vill utvecklas inom hållbarhet

– Gedigna kunskaper inom cirkulär ekonomi, hållbara affärsmodeller och hållbarhet
– Kan leda cirkulära hållbarhetsprojekt
– Strategisk hållbarhetskommunikation och marknadsföring

Just nu hjälper vi Stendahls, Göteborgs Energi och Naturskyddsföreningen. Tidigare kunder är till exempel Stena Recycling, Coompanion Starta Hållbart, Region Halland (Arena Grön Tillväxt), Miljöförvaltningen i Göteborg "GreenhackGBG", CSR Västsverige, Edumanity, Air to Air mfl. 


samarbetspartners 

Tony Christensen - Sustainability professional
Mats Larsnäs - Webb-konsult


Vad vi gör just nu                                   VAD VI GJORT TIDIGARE